หน้าเเรก » สินค้า » อุปกรณ์ซ่อมรถยนต์ » เครื่องเจียร์เสื้อสูบ(Cylinder block)

เครื่องเจียร์เสื้อสูบ(Cylinder block)

เครื่องเจียร์เสื้อสูบ(Cylinder block)

เครื่องเจียร์เสื้อสูบ(Cylinder block) รุ่น 3M9735X100 (X130)

ฟังก์ชันของเครื่องเจียร์เสื้อสูบ(Cylinder block)
การเชื่อมต่อพื้นผิวระหว่างตัวถังและฝาสูบของเครื่องยนต์ทุกเครื่อง
รายละเอียดทางเทคนิคของเครื่องเจียร์เสื้อสูบ(Cylinder block)

พารามิเตอร์
ความยาวชิ้นงานรับได้ 1000mm 13000
ความกว้างชิ้นงานรับได้ 350mm 350mm
ความสูงชิ้นงานรับได้ 600mm 600mm
ระยะทางเคลื่อนที่ตามแนวตั้งของเเผ่นล้อเจียร์ 120mm 120mm
ระยะทางเคลื่อนที่ตามแนวตั้งของหัวหน้าล้อเจียร์ 0 0
ความเร็วการหมุนของโต๊ะทำงาน 40-900mm/min 40-900mm/min
ขนาดภายนอกเครื่อง 1000*500mm 1300*500
ลงข้อความ
สินค้าเกี่ยวข้อง